Kalite Anlayışımız

Gelecek, kaliteli üreten ve kaliteli hizmet veren işletmelerin olacaktır.

Çağdaş anlamda sanayinin oluşmasından önce üretim, ustaların ellerinde, küçük atölyelerde ve el becerisinin izin verdiği hızdaydı. Kalite sorumluluğu da bizzat üreten kişilerde yani ustalardaydı. Üretim bu hızda ilerlerken endüstri devrimi gerçekleştirildi. Artık el emeği yerini, çok daha hızlı ve ucuza üreten makinelere bırakmıştı. Bu gelişmeler sonucunda Üretim ve Kalite Kontrol faaliyetleri birbirlerinden ayrıldılar. İşletmelerde yeni bir birim olarak muayene istasyonları oluşturuldu ve muayeneciler diğer işçilerin ürettiği ürünleri kontrol etmeye başladılar. Bu süreçte, endüstri devrimi öncesindeki gerçek kontrol fonksiyonu kaybolmaya yüz tuttu. Muayenecilerin yaptığı iş müşteriye hatalı malzeme gitmemesi için, ağırlıklı olarak ayıklamadan ibaretti.

19. Yüzyılın sonlarına doğru belki de Amerika'yı Dünya lideri durumuna getiren bir sistem geliştirildi: Taylor Sistemi. Bu sistemin özü, bütün işlemlerin herhangi bir beceri gerektirmeyecek şekilde basit ve küçük parçalara bölünmesi ve standardize edilmesi durumunda, kısa süreli eğitimden geçirilmiş yarı vasıflı bireyin, yüksek düzeyde beceri gerektiren işi bile mükemmel bir şekilde yapabileceğidir.

Toplam Kalite Yönetimi, günümüzde en genel haliyle, bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla çalışanlar ve müşteriler ve toplum memnun edilerek karlılığa ulaşılması olarak ifade edilmektedir.

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi Toplam Kalite Anlayışı'nda, klasik yaklaşımdan farklı olarak çalışanlar ve yöneticilerden beklenen rolde önemli bir değişim yaşanmaktadır. Yeni anlayışta, sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getiren ancak bunun yanında yaptığı işin daha verimli yapılması, iş süreçlerinin geliştirilmesi konusunda sürekli düşünen ve belirlenmiş çeşitli sistematik katılım yöntemleri ile bu düşüncelerini ve becerilerini sisteme katan bir anlayıştır.

Bizlerde Ensar Tekstil ailesi olarak firmamızın Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde;

  • Tüketici isteklerinin titizlikle incelenerek değerlendirilmesi
  • Gerekli teknolojik olanakların sağlanması
  • İşletme organizasyonu içinde olumlu beşeri ilişkilerin sürdürülmesi
  • Kalite ve onunla ilgili kavramların tüm personel tarafından eksiksiz ve doğru olarak anlaşılıp uygulanmasını amaçlamaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda üreteceğimiz ipliğin her zaman aynı standartta ve bizden sonraki üretim aşamalarında sorunsuz çalışması birinci önceliğimiz olmuştur. Bunu sağlamak için;

İlk olarak üreteceğimiz bütün iplikler için belirlediğimiz hammadde standartlarında satın alınan hammaddeler işletmelerimize geldiğinde uzman personelimiz ve son teknoloji hammadde ölçüm test cihazlarımızla (USTER HVI 1000, MN100 NEPS TESTER ve UV MODÜL) gelen hammaddenin kalite standartlarımıza uygunluğu ölçülür ve bu ölçüm neticesinde kullanılabilirliği ve tasnif işlemi gerçekleştirilir. Buradaki amacımız istediğimiz iplik kalitesine ulaşmada hammadde-iplik ilişkisini standartlaştırarak hatalı iplik üretiminin önüne geçmektir.

İplik üretimi için en önemli faaliyet olan uygun ipliğe uygun hammaddeyi doğru olarak belirledikten sonra üretim prosesinin her aşamasında, istenilen iplik ve şerit kalitesi için standartları belirleyip USTER test cihazlarıyla, sürdürülebilir, sürekli kontrol altında, hata olmadan önce engellemeyi ön planda tutan, proaktif, önlenebilir kalite kontrol yaklaşımıyla kontrollerimizi yapmaktayız.

Yine aynı şekilde mamül haline gelmiş bobinlerimizin sağlamlık – düzgünsüzlük – renk – numara gibi fiziksel özellikleri gözle ve uzman kalite kontrolcülerimiz tarafından laboratuvarda kontrolleri yapılmaktadır.

Üretimin tüm aşamalarında belirlenen kalite standartlarına göre kontrol edilmiş ürünlerimiz bizden sonraki proseslerde en iyi performansla çalışacak halde paketlenip sevkiyata hazır hale gelmektedir.